Alle som ønsker en aktiv, meningsfull hverdag kan være med som frivillig prosjektarbeider i besøkshagen 1-5 dager pr uke.

Vi tilrettelegger for variert og interessant arbeid tilpasset den enkelte. For utenlanske ungdommer kreves at de er registrert i «European Solidary Corps» og at de sender søknad med cv til vår mailadresse.