Vi er ungdomsorganisasjonen Friends for Understanding som jobber for et bærekraftig samfunn og samarbeider med ungdom fra andre land i Europa.

FFU er en frittstående organisasjon. Vi har et eget styre og er registrert i Brønnøysund (org.nr. 995 492 385) og vi er registrert i frivillighetsregisteret og har vært i aktivitet siden 2006.
Primært benytter vi oss av aktiviteter gjennom Aktiv ungdom, EU`s program for uformell læring for ungdom.

På en gård nord i Larvik kommune er har vår organisasjon sin base.
Her er vi med på å drive en skogs/mathage etter permakulturprinsipper.
I tillegg arrangerer vi ulike aktiviteter i tilknyttet naturen.
Vår organisasjon har utviklet seg, både i aktivitet og hvem som er med og vi er nå godkjent som både sender, mottaker og koordinerende organisasjon innen European Volunteer Services (EVS).

EVS er et fredsprosjekt og handler også om kulturell utveksling, og voluntørene vil få tilbud om å bli kjent med ungdom og fritidstilbud i regionen. Vi vil etablere samarbeid med organisasjoner i andre land og gi tilbud til lokal ungdom om å reise ut som voluntør.

Etter vårt syn representerer hagebruk et langt viktigere element i det globale miljøarbeidet enn mange tror. Det handler om å begynne med seg selv og de ressursene en har rundt seg i nærmiljøet. Permakultur er basert på mangfold, vekstskifte og effektiv bruk av knappe ressurser.